Search
Generic filters

Podlahu plovoucí/klikovou či lepenou?

Vše má své výhody i nevýhody. A při volbě podlah a systému jejich pokládky tomu není jinak. Záleží na tom, co je Vaší prioritou – cena, rychlost pokládky či třeba skutečnost, že je třeba připravit nový podklad. Nicméně též se Vám může stát, že se jednoduše do nějaké podlahy zamilujete a vše ostatní tomu uzpůsobíte.

Plovoucí podlaha

Zajisté jste se setkali s termínem „plovoucí podlaha“. Lidově se tento termín zažil pro podlahy laminátové a bohužel často té nejlevnější „developerské“ verze. Je to však pojem mnohem obecnější, který označuje každou podlahu, která je instalováno systémem plovoucím, není tedy pevně spojena s podkladem, ani s vertikálními konstrukcemi v místnosti jako jsou kupř. stěny, sloupy, schodiště, příčky. Od betonového základu nebo nivelační vrstvy, je taková podlaha oddělena pružným materiálem, který způsobuje zmiňované “plavání” a podlaha má možnost se vedle obvodových stěn rozpínat, což zajišťují dilatační spáry mezi místnosti a podél stěn překryté přechodovými či soklovými lištami. Typ vhodné podložky, nutnost použití parotěsné folie a další náležitosti s Vámi rádi prokonzultujeme.

Tímto systémem instalace podlahy lze pokládat nejenom laminátové podlahy, avšak také podlahy vinylové, které jsou opatřené systémem klik, či v neposlední řadě i dřevěné podlahy, které jsou z výroby dodány se zámkovým systémem.

Výhodou pokládky plovoucím způsobem je její rychlá, suchá montáž bez použití lepidla a mnohý kutil si rád podlahu položí sám. Nicméně je nesmírně důležité mít na paměti, že podlaha „plovoucí“ by měla „plovoucí“ zůstat! Nelze jí tedy jednorázově zatížit kupř. kuchyní – je třeba dodržet návodů výrobce a zajistit dostatečné dilatace, aby se podlaha měla možnost rozpínat v závislosti na relativní vlhkost.

Další výhodou plovoucího systému je, že kupř. laminátové či vinylové podlahy můžeme položit na již stávající podlahu, kupř. klasické linoleum, PVC. Samozřejmě však ale pouze v případě, že podklad splňuje podmínky, díky kterým je nám vůbec umožněno plovoucí podlahu pokládat, tj. případné nerovnosti by neměly na výšku přesáhnout 2 mm na 2 metry délky; uvolněný podklad, který bude zvukově rezonovat.

Pro někoho však může být nevýhodou, že kupříkladu u vinylových podlah jsou vinylové dílce na klik cenově náročnější, než verze lepené. Stejně tomu je tak u dřevěných podlah s kvalitním zámkem.

Blog2 B interior

Lepené podlahy vinylové

Pokud se rozhodnete pro vinylové podlahy a máte připravený novou stěrku či stojíte před nevyhnutelným rozhodnutím, že je třeba podklad upravit a připravit novou stěrku, doporučujeme zvolit lepenou vinylovou podlahu.

Výhodou lepené vinylové podlahy je jednak její nižší pořizovací cena a dále též vynikající tepelná propustnost při kombinaci s podlahovým vytápěním. Vždy se svým dodavatelem podlahové vytápění zkonzultujte, zda je vybraný typ vytápění vhodný pro daný typ podlahy.

Další výhodou lepené vinylové podlahy je skutečnost, že pokud byste byli nuceni v důsledku mechanického poškození nějaké dílce vyměnit, jednoduše dílce vyříznete a nalepí se nové.

 

Blog2 C interior 1

 

Lepené podlahy dřevěné

Pokud se rozhodnete pro dřevěnou podlahu, tak bychom Vám na základě našich dlouholetých zkušeností, stejně tak jako další profesionálové na celém světě, doporučili instalaci lepením, jejíž výhodou je stále a spolehlivé technické řešení. Případné negativní dopady otevírání spojů, praskání a ohýbání se, které jsou způsobené klimatickými a rapidními změnami teplot, jsou redukovány na naprosté minimum. Podlaha je též báječně tichá na pochoz.

Při pokládce lepením je velmi důležité použít opravdu kvalitní elastické lepidlo od ověřeného výrobce. Obvyklá spotřeba je cca 1,0 – 1,2 kg na m2, pokud má podklad standardní porozitu povrchu. Na trhu najdete dva typy lepidla: elastické a syntetické. S ohledem na jejich technické parametry bychom Vám doporučili použít elastické lepidlo.

Sdílet článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související články